Kontakt

Sjedište vrtića:
Viška 7, broj telefona: 098 165 1691
email adresa: montessori.djecja.kuca.split@gmail.com

Kontakt:
Margarita Mikasović  – ravnateljica i odgojiteljica
email adresa: margaritamikasović@gmail.com

Ligija Krolo – pedagog i defektolog
email adresa: krololigija@gmail.com

Divna Škaričić, dipl. pravnik i odgojitelj - voditelj vrtića u Teslinoj 17 i tajnica
email adresa: divna.skaricic@st.t-com.hr

Stručni tim vrtića:
Margarita Mikasović  – ravnateljica
Ligija Krolo – pedagog i defektolog
Ana Duplančić  – bacc.med.techn., zdravstveni voditelj
Milica Medić – logoped
Maja Plejić Kandijaš – psiholog

Odgojitelji:

Viška 7
Ivana Miličević, Jelena Ratković i Margarita Mikasović

Teslina 17
Divna Škaričić, Mihaela Mirić i Jelena Matas

 

Ovdje nam možete poslati poruku: