Registracija / Registration


Registraciju na konferenciju možete napraviti putem slijedećeg linka:
You can register for the conference on the following link:

REGISTRACIJA

 

 

Preuzimanja / Downloads


Program konferencije

 

Conference program

 

Kotizacija / Registration fee


Program Međunarodne znanstveno-stručne konferencije u povodu 30 godina Montessori pedagogije u Hrvatskoj


PROCESI USKLAĐIVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ IZ PERSPEKTIVE PEDAGOGIJE MARIJE MONTESSORI

27. – 29. svibnja 2021.

Hotel „Park“, Split, Hrvatska

Organizatori: 

Hrvatska udruga Montessori pedagogije; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru; Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija; Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Srbija; Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju pri Hrvatskom liječničkom zboru; Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora; Hrvatsko Montessori društvo; Montesori društvo Srbije; Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske; Dječji vrtić „Biograd“, Biograd; Dječji vrtić „Montessori dječja kuća“, Split; Dječji vrtić „Vladimir Nazor“, Kastav; Osnovna škola „Pojišan“, Split; Dječji vrtić „Radost“, Split

Pokrovitelj: Grad Split 

Počasni pokrovitelji: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje, Montessori Group – Montessori Centre International (MCI), Montessori St. Nicholas Charity (MSN) 

Programski odbor: 

Predsjednici Programskoga odbora:

izv. prof. dr. sc. Hicela Ivon, počasna predsjednica

prof. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med., predsjednik, i prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički, predsjednica

Članovi Programskoga odbora:

Iva Balenović, prof. soc. ped.; Eržebet Bedrosian, prof. ped. i Montessori ped.; doc. dr. sc. Zlatko Bukvić; prof. dr. Milena Ivanuš Grmek; izv. prof. dr. sc. Sunčica Kalinski; prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj; dr. sc. Toni Maglica; Žana Pavlović, mr. spec. školske i predškolske psihologije; dr. sc. Maja Pivčević; dr. sc. Višnja Rajić; Ursula Sutter, dipl. ped. i dipl. muz.; izv. prof. dr. sc. Marija Sablić; mr. Jovanka Ulić; prof. dr. sc. Otilia Velišek Braško; doc. dr. sc. Violeta Valjan Vukić, prof. dr. sc. Smiljana Zrilić, Antun Županc, mag. rehab.educ.

Organizacijski odbor:

Počasna predsjednica: Leonor Stjepić, izvršna direktorica u Montessori Group

Predsjednica Organizacijskoga odbora: Ligija Krolo, prof. pedag. i socio. 

Članovi Organizacijskoga odbora: 

Zlatko Bajić, mag. psiho.; Martina Bolanča, mag. hrv. jez.; Dijana Čorak, odgojiteljica savjetnica, Montessori odgojiteljica; Deana Gaić Kaličanin, prof. pedag.; viša savjetnica Đurđica Kaurloto-Martinić, prof. pedag.; Helena Ninković Budimlija, prof. defek.; Uwe Müller, IT teh.; Miranda Pervan, dr. med.; Nikola Pivčević, ing. računarst.; Gordana Radić, prof. hrv. jez.; Marina Robotić, prof. def.; Ivana Toussaint, mag. paed.; Marta Zulim, prof. pedag. 

Raspored programa 

Hotel „Park“ 

Četvrtak 27. svibnja 2021. 


16:30 dolazak i prijava sudionika Konferencije

17:00 pozdravljanje počasnih pokrovitelja  

Moderatorica: prof. dr. Renata Miljević Riđički

17:15 – 17:35 Ligija Krolo: Procesi usklađivanja i održivost Montessori programa u predškolskom odgoju 

Izlaganja na platformi Zoom 

18:00 – 18:45 doc. dr. sc. Ann Sutton, Teksas, SAD, plenarno predavanje: Montessori metoda, održivi razvoj i što dalje 

Izlaganja uživo 

18:45 – 19:20 prof. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med., Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb, plenarno predavanje: Paradigme dijagnostike i terapije djece i njihovih roditelja s psihičkim smetnjama te posebno preduvjeta neophodne suradnje roditelja i svih stručnjaka iz jedne multidisciplinarne perspektive. 

19:20 – 19:40 Tamara Vrdoljak, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica, Dječji vrtić „Vrapče“, Zagreb; Sara Vrdoljak, studentica Muzikologije Muzičke akademije u Zagrebu: Pjevani govor i pjesme uz pokret kao pratnja dnevnim rutinama

19:40 zabavni program 

Petak 28. svibnja 2021.


10:00 – 10:30 prijava sudionika Konferencije

10:30 – 11:00 pozdravni govori predstavnika MZO-a, Agencije za odgoj i obrazovanje, Grada Splita i Leonor Stjepić, izvršne direktorice Montessori Group 

otvaranje Konferencije: viša savjetnica Đurđica Kaurloto-Martinić i Ligija Krolo

11:00 – 11:15 izv. prof. dr. sc. Hicela Ivon: Kako je Montessori pedagogija postala aktualna 

11:15 – 12:00 na platformi Zoom 

prof. dr. sc. Joachim Bauer, dr. med., Njemačka: Značenje pedagoškog odnosa za učenje i podučavanje u školi – neuroznastveno utemeljena perspektiva 

12:00 – 12:15 stanka 

12:15 – 13:00

Moderatorica: izv. prof. dr. sc. Hicela Ivon 

izv. prof. dr. sc. Marija Sablić, Filozofski fakultet u Osijeku, Odsjek za pedagogiju; Marija Lesandrić, doktorandica na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole, Filozofski fakultet u Osijeku; Katarina Glavaš, doktorandica na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole, Filozofski fakultet u Osijeku: Primjena Montessori metode u svim životnim dobima.

13:00 – 13:20 prof. dr. sc. Otilia Velišek-Braško, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Republika Srbija: Funkcionalnost Montessori pristupa ka paradigmi održivog razvoja 

13:20 – 13:40 mr. Jovanka Ulić, profesorica strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Republika Srbija: Značenje kulture u metodi Marije Montessori u okviru koncepta održivog razvoja

13:40 – 14:00 dr. sc. Višnja Rajić, Učiteljski fakultet, Zagreb: Aktualnost Montessori pedagogije u suvremenom obrazovnom kontekstu 

14:00 – 14:20 doc. dr. sc. Violeta Valjan Vukić, Sveučilište u Zadru, Katarina Džal, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica, DV „Radost“, Split: Osjetilni razvoj i učenje putem osjeta u Montessori pedagogiji

14:35 – 15:30 stanka  

 

15:30 – 17: 00 PARALELNE SEKCIJE 

Soba 1. Održivi razvoj 

Moderatorica: prof. dr. sc. Marija Sablić 

 Preeti Patel, Head of Education, Montessori Centre International, Ujedinjeno Kraljevstvo

 Marvin José Reyes Moreno, Vincerola, Njemačka

Stacey Wilson-McMahon, Tenerife, Kanarsko otočje 

Tara Golshan, CEO: Roots & Shoots Group

  • Održivi razvoj kod postavljanja novog obrazovnog okruženja; 
  • Održivi razvoj kao srž prakse i povezivanja svih sudionika na putu izazova i uspjeha.
  • Kako globalne organizacije podržavaju održivost s odgojno-obrazovnim djelatnicima i istim institucijama 

Soba 2. Osnove psihofizičkoga razvoja 

Moderatorica: prof. dr. sc. Otilia Velišek-Braško

prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj, dr. med., Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu: Zablude i pogreške u prehrani djece

dr. sc. Toni Maglica, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu: Socio-emocionalno učenje u ranom djetinjstvu – zalog za budućnost 

izv. prof. dr. sc. Sunčica Delaš Kalinski, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Splitu: Važnost razvoja biotičkih motoričkih znanja kod djece predškolske dobi

Soba 3. Kozmički odgoj

Moderatorica: mr. Jovanka Ulić 

Lana Očko, pedagoginja; Kristina Kutleša, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica; Silvana Bagarić, ravnateljica, Dječji vrtić „Maksimir“, Zagreb: Razvoj ekološke svijesti pomoću Montessori metode u vrtiću 

Nataša Veldić, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica, predsjednica Hrvatskoga Montessori društva, Zagreb: Ljudske sklonosti – pomoć u odgoju za održivi razvoj; Poster: Montessori za sve generacije: pripremljena okolina za ostarjele osobe

Dijana Čorak, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica; Adela Šimun, Montessori odgojiteljica; Andrea Hranilović, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica, Dječji vrtić „Ciciban“, Montessori grupa, Velika Gorica: Uvažavanjem različitosti do kulture mira 

Nikoleta Mustapić, odgojiteljica; Antonija Kolačko, odgojiteljica, Dječji vrtić „Biograd“, Biograd: Elementi kozmičkog odgoja Montessori pedagogije u redovnom vrtićkom programu 

17:00 – 17:30 stanka  

17:30 – 19:00 

Soba 1. Važnost motorike i glazbe u pedagogiji Marije Montessori 

Moderatorica: Nataša Veldić 

Iva Balenović, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica, soc. ped.; Marcella Kovačević, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica; Ivana Igrec, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica, Dječji vrtić „Vjeverica“, Zagreb: Multimedijska prezentacija: Pokret u cjelovitom razvoju djece s teškoćama u razvoju kroz Montessori pedagogiju

Marina Mešić, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica; Lana Tepić Jelavić, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica; Nikolina Pernar, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica; Tea Babić, mag. paed., Dječji vrtić „Botinec“, Zagreb: Glazba kao poticaj za cjeloviti razvoj djece 

Alenka Kulaš, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica; Kristina Weiner, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica, Dječji vrtić „Vladimir Nazor“, Kastav: Razvoj dječjeg senzibiliteta za glazbu u Montessori vrtiću 

Vedrana Hofšteter, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica; Kristina Kutleša,  odgojiteljica, Montessori odgojiteljica;  Marija Jukić, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica, Dječji vrtić Maksimir, Zagreb: Glazbeni svijet u Montessori programu

Soba 2. Montessori pedagogija u različitim odgojno-obrazovnim sustavima 

Moderatorica: Katarina Glavaš 

doc. dr. sc. Ann Sutton, Teksas, SAD: Montessori za treću fazu razvoja – dob od 12. do 18. godine 

prof. h. c. dipl. ped. Joachim Dattke, Theodor-Hellbrügge-Stiftung, Njemačka: Mogućnosti i različitosti kozmičkog odgoja u vrtiću i školi 

Tamara Moduljak, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica; Josipa Bošković, odgojiteljica, Montessori odgojiteljica; Nataša Rajković, Dječji vrtić „Trešnjevka“, Zagreb: Twinning projekt: Od Montessori teorije do prakse 

Ivana Jelaš, odgojiteljica, Montessori pedagoginja; Jelena Čaić, odgojiteljica, Montessori pedagoginja; Andrea Josipović, pedagoginja i Montessori pedagoginja: Montessori pedagogija u Osijeku jučer, danas, sutra 

Mara Midžor, dipl. agronom., Srednja škola „Braća Radić“, Kaštel Štafilić, radionica i predavanje: Vrtlarska abeceda korak po korak s poljoprivredom za sve dobi u duhu metode Marije Montessori

Soba 3. Kako poticati razvoj i primjenu Montessori pedagogije

Moderatorica: Tijana Vidović, prof. pedagogije   

Đurđica Kaurloto-Martinić, viša savjetnica za pedagoge škola i vrtića Splitsko-dalmatinske županije; Jadranka Buvinić, viša savjetnica za razrednu nastavu, Agencija za odgoj i obrazovanje; Deana Gaić Kaličanin, viša savjetnica pedagoginja, Osnovna škola „Pojišan“, Split: Uloga pedagoga u suradnji vrtića i škole

Ligija Krolo, pedagoginja, defektologinja, Montessori odgojiteljica, Dječji vrtić „Montessori dječja kuća“, Split: Montessori učitelj: Izazov ili životni poziv, prikaz stručnoga usavršavanja za Montessori odgojitelja/učitelja u Dječjem vrtiću „Montessori dječja kuća“, Split 

Eržebet Bedrosian, Srbija, predsjednica Montessori društva Srbije: Iskustva Montessori virtualnih edukacija – prednosti i nedostatci 

Esma Brzić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Biograd“, Biograd: Uvođenje Montessori programa u dječje vrtiće kao poticanje kvalitete ustanove

19:30 zabavni program 

Subota 29. svibnja 2021. 


Moderatorica: mr. Žana Pavlinović 

9:00 – 10:00 Ursula Sutter, soc. ped., glazbena terapeutkinja; dr. sc. Melanie Voigt, prvostupnica glazbenoga obrazovanja, Kinderzentrum München, Njemačka: Glazba kao most između terapije, odgoja i njege

10:00 – 10:20 Željko Filajdić, mag. theol.: Rad i proizvođenje u “The Human Condition“ (“Vita activa“) Hanne Arendt. Prikaz i perspektive

10:20 – 10:40 doc. dr. sc. Dubravka Kuščević, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu: Ometanje dječjeg likovnog stvaralaštva

10:40 – 11:10 stanka  

11:10 – 11:30 prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički, Katedra za psihologiju, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Psihološka otpornost i struktura

11:30 – 12:00 Zoran Vujnović, dr. med., psihijatar, Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split: Procesi privrženosti i usklađivanja – primjeri iz prakse 

12:30 – 13:00 ZATVARANJE KONFERENCIJE: završne riječi organizatora te predsjednika Organizacijskoga i Programskoga odbora 

nakon 14:00 posjet Saloni, domjenak na rijeci Jadro prema interesu sudionika