Program rada Stručno-razvojnog centra iz područja pedagogije Marije Montessori u sklopu DV Montessori dječja kuća, Split

Plan rada Stručno-razvojnog centra Dječjeg vrtića „Montessori dječja kuća“ Split ima uporište u Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (čl.33), Pravilniku o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima, te dječjim vrtićima kao Stručno-razvojnim centrima (NN. broj 46/04) i Nacionalnom okvirnom kurikulumu (Zagreb, 2011.-Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa RH).
Cijeli program prati odrednice date u Nacionalnom okvirnom kurikulumu – poglavlje VII.
Stručno usavršavanje u odgojno-obrazovnim institucijama treba uvijek služiti odgojiteljima, učiteljima, socijalnim pedagozima, pedagozima, psiholozima, defektolozima, terapeutima (stručnim suradnicama) da se upoznaju i ovladaju određenim saznanjima i tehnikama rada koje pomažu djeci, učenicima u njihovom razvoju. Promjene u društvu traže individualizaciju rada s djecom u procesima odgoja i obrazovanja, koje mogu odgovoriti specifičnim potrebama i potencijalima pojedinaca. Neobavezan upis djece u dječje vrtiće, a posebno djece s TUR-om, te škole koje nisu pripremljene za različite oblike odgojno-obrazovnih procesa doprinose da se upravo različitim potencijalima i potrebama pojedine djece nedovoljno obraća pažnja. Često pod primjedbom o nedovoljno socio-emocionalnoj zrelosti djeca ostaju u vrtiću još jednu, a ponekad i dvije godine. Vrtići ne mijenjaju svoj koncept ili kurikulum zbog djece čiji broj nije zanemariv i koji svojim ponašanjem često izazivaju sukobe između roditelja, kao i između odgojitelja i roditelja. Pedagogija Marije Montessori nije instant pedagogija koja nudi rješenja za djecu koja ne odgovaraju tipičnom razvoju. Ona omogućava, zbog didaktičkog materijala, pripremljene okoline i pripremljenog voditelja/učitelja, da dijete prema svojim potrebama i sposobnostima lakše i bolje savlada program vrtića i škole tj. da se bolje pripremi za život. Kroz rad u skupinama, kao i kroz individualni rad, bilo u grupama, bilo u kraćim programima, individualnim terapijama svakom djetetu metoda M. Montessori može pomoći u rješavanju pojedinačnih situacija, bilo da se radi o djeci tipičnog razvoja ili o djeci s posebnim potrebama. Upravo zbog toga smatramo da pedagogiju/metodu M. Montessori treba nuditi i odgojiteljima, stručnim suradnicima, roditeljima i asistentima kroz program koji traje najmanje godinu dana. Na taj način, preko različitih sadržaja odgojitelj/učitelj, stručni suradnik može prilagoditi sredinu individualnim potrebama i sposobnostima djeteta i kompetentnije prići roditelju ali i društvu općenito.

Polazište programa ili Model programa po metodi M. Montessori u DV Montessori dječja kuća

DV Montessori dječja kuća 22 godine provodi metodu M. Montessori u svom radu. Već od samog osnivanja, u travnju 1991., DV Montessori dječja kuća radi u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta po načelima pedagogije Marije Montessori.
Od samog početka se inzistiralo na širenju primjene pedagogije M. Montessori od uvođenja pedagogije M. Montessori u predškolskoj dobi, školskoj dobi te na osposobljavanju odgojno-obrazovnih djelatnika (odgojitelja, učitelja, stručnih suradnika) za rad po metodi M. Montessori. Pri tome se posebno pazilo na očuvanje glavnih načela rada, a posebno rada s didaktičkim materijalom po načelima M. Montessori što je temelj daljnjeg rada po pedagogiji M. Montessori. Sam materijal i njegova primjena, održavanje, obnavljanje, te primjena različitih didaktičkih sredstava po metodi M. Montessori predstavlja srž same metode M. Montessori. Pri tome su nas vodila dva glavna načela:
1. Načelo cjelovite primjene metode M. Montessori na svu djecu od dobi od 18 mjeseci do osme ili devete godine života, zavisno od potreba i potencijala djeteta
2. Načelo edukacije i stručnog usavršavanje roditelja, odgojitelja, učitelja i stručnih suradnika u cilju širenja same primjene Montessori metode, ali istovremeno i supervizije našeg rada

U samom DV Montessori dječja kuća primjenjuje se pedagogija M. Montessori kroz sve odgojno-obrazovne sadržaje i to posebno kroz dva programa koja su nam priznata od strane Ministarstva – Program integracije djece s teškoćama u razvoju i Program ranog učenja engleskog jezika.
Program integracije djece s teškoćama u razvoju provodima i s djecom mlađom od tri godine, a intenzivniji program se odvija najviše s predškolcima s teškoćama.
Najveći broj djece s TUR-o su djeca s teškoćama iz područja pervazivnih poremećaja, Aspergerova sindroma do lakših i težih oblika disfazije.
Također smo surađivali i preko Etwinnig program na Projektu Let’s go green 2012-2013., gdje smo primjenjivali posebno vježbe iz praktičnog života kao i naš projekt „Put do zdravlja ili Neka hrana bude lijek i lijek neka bude hrana“ u koji smo naročito uključivali djecu s TUR-om, bilo da se radilo o pravilnoj ishrani ili o vježbama iz praktičnog života i kozmičkom odgoju.
Sva ova naša iskustva kao i proučavanje teorije prenosili smo na različitim oblicima stručnog usavršavanja odgojitelja, učitelja i stručnih suradnika.

Od 1997. godine (kako se mijenjao Zakon o predškolskom odgoju) vrtić djeluje kao pravna osoba i dobio je od Ministarstva dozvolu za rad po metodi Montessori. Vrlo brzo smo dobili i dozvolu za Program integracije djece s teškoćama, a nakon toga i za Program ranog učenja engleskog jezika u trajanju od 6 sati.
U provođenju metode Montessori kao i stručnog usavršavanja za rad po Montessori metodi od samog smo početka vrlo aktivni. Surađivali smo s Katedrom za pedagogiju pri sveučilištu Ludwig Maximilian Munchen. Predavanja smo održali u Dubrovniku, Zadru i Splitu; to se događalo u razdoblju od 1995 -1997. godine.
Istovremeno smo radili i na provođenju Montessori metode u školi u produženoj nastavi nadajući se otvaranju razreda po Montessori metodi.
U nastojanju da pedagogija M. Montessori pronađe svoje mjesto u odgojno-obrazovnom sustavu u Hrvatskoj, a posebno u splitsko-dalmatinskoj županiji, 2011. godine smo u suradnji s Verein Montessori Konstanz iz Njemačke organizirali konferenciju na temu „Pedagogija Marije Montessori – poticaj za razvoj pedagoškog pluralizma“. Povodom toga smo izdali i znanstvenu monografiju na istu temu.
Konferencija je organizirane povodom proslave dvadesetogodišnjice djelovanja vrtića i otvaranja prvog Montessori vrtića u Hrvatskoj.
Također smo održali i Skup na temu rada s djecom s teškoćama u komunikaciji (2012.) te Skup na temu rada s djecom s ADHD-om na prijelazu od vrtića do škole (2013.) Oba ova skupa su ostvarena u suradnji s osnovnom školom Pojišan, Centrom za rehabilitaciju osoba s teškoćama u razvoju te Montessori Verein Konstanz iz Njemačke.
Broj sudionika bio je zaista značajan na svim radionicama. Njihove povratne informacije ukazale su da su zainteresirani za daljnje stručno usavršavanje u radu po metodi M. Montessori. Također na zadnjim Danima predškolskog odgoja splitsko-dalmatinske županije u Imotskom, u organizaciji DV Sinj, Vrgorac i Imotski, održali smo radionicu „Rad s djecom od godinu dana do treće godine života u dječjoj kući“. Veliki interes, kao i zanimljiva diskusija, ukazuju na povećani interes za metodu M. Montessori na ovim prostorima.
Česta pitanja sudionika, posebno odgojitelja koji imaju djecu s TUR-om u skupinama, ukazuju da je neophodno usavršavanje odgojitelja za rad s djecom s teškoćama, a posebno asistenata djece s TUR-om. Također primjedbe učitelja i odgojitelja govore o problemima koje djeca imaju kod prelaska iz vrtića u školu. Popularnost metode Marije Montessori u zemljama kao što su Nizozemska, Francuska, Njemačka (uvođenje ove metode u gradske vrtiće i škole) je porasla upravo zbog primjene metode i u vrtiću i u školi, posebno kada je riječ o individualnim terapijama od strane stručnih suradnika.
Ciljevi:
Ciljevi stručnog usavršavanja odgojitelja:
– jačanje osobnih i profesionalnih kompetencija odgojitelja kao nositelja procesa odgoja i obrazovanja
– stjecanje vještina rada po metodi Marije Montessori
– promoviranje metode Marije Montessori
– poticanje uvođenja metode M. Montessori u različite vidove institucija koje obuhvaćaju djecu od 18 mjeseci do 7-8 godine, što uključuje i ranu intervenciju, djecu jaslička dobi i djecu u školi
– poticanje primjene metode Marije Montessori izvan odgojno-obrazovnih institucija tj. na području šire zajednice u svrhu naglašavanja važnosti ranog odgoja i obrazovanja
-uključivanje roditelja u individualni rad

Zadaci:
– kroz rad po metodi M Montessori povećavati svoje kompetencije u radu s djecom
-prilagođavati metodu M. Montessori drugim pedagoškim pristupima i terapijama
Zadaci:
1. Donošenje programa edukacije stručnog usavršavanja za stručne suradnike i ostale djelatnike u vrtiću kao i izvan vrtića zainteresirane za metodu Marije Montessori
– program edukacije za uvođenja metode Marije Montessori u skupine, vrtiće, posebne skupine
– program metodičkih vježbi
– program prezentacijskih i evaluacijskih seminara

2. Razvijanje uvjeta za uspješno ostvarivanje programa edukacije
stručnih djelatnika (organizacijski, kadrovski, prostorni uvjeti)
– organizirati rad djelatnika vrtića za bolje uvjete rada Stručno razvojnog centra, osigurati kvalitetne materijalne uvjete i posebno raditi na nabavi didaktičkog materijala za provedbu metode Marije Montessori za rad s djecom
– osigurati kvalitetu i kontinuitet u radu stručnih suradnika, odgojitelja, predavača pedagogije Montessori, uključivanje vanjskih suradnika u rad Centra
3. Izrada stručnog materijala, pisanog, video materijala, instrumentarija za vrednovanje, stvaranje promidžbenog materijala:
– služenje Internetom u izradi stručnih materijala i didaktike
– uključivanje web stranice i Interneta u rad radionica , tj. modula
– izrada mapa, metodika, aktivnost na izradi materijala za vježbe iz metode Marije Montessori
4. Uključivanje stručnih suradnika za kvalitetnu provedbu programa:
– uključivanje stručnih suradnika različitih profila u provedbu programa
– poticanje razvoja organizacije rada vrtića po pedagogiji Marije Montessori i stručnog tima

Organizacija rada
Program stručne edukacije odvijat će se kroz 10 modula.

1. predavanja
2. seminarske radove
3. radionice – jednodnevne ili višednevne
prezentacija vježbi, ponavljanje vježbi
4. praćenje izrade materijala, pisanja i pregled metodike iz glavnih odgojnih područja
5. hospitacije i konzultacije
6. evaluaciju samog rada po metodi Marije Montessori na radnom mjestu
7. izdavačku djelatnost – materijal koji prati sadržaje Stručno razvojnog centra (različite brošure, pop prezentacije), korištenje web stranice

Ustrojstvo rada Stručno – razvojnog centra iz područja pedagogije Marije Montessori
Program rada Stručno-razvojnog centra odvijat će se u središnjoj kući Montessori dječja kuća, Viška 7, kao i prostoru Grada Splita – Gradski kotar Bačvice. Također će se za održavanje seminara koristiti vrtić Montessori dječja kuća 2, Teslina 17.
Svi navedeni sadržaji i aktivnosti u temeljnoj edukaciji odnose se na potrebna znanja, vještine i sposobnosti iz pedagogije Marije Montessori s posebnim naglaskom na praksu tj. provođenje same metode Marije Montessori. Inzistirat će se na usavršavanju u vještinama savladavanja vježbi te organiziranju i nabavi samog didaktičkog materijala, kao i izradi novog materijala prilagođenog za potreba programa koji se provode kao Program rada s djecom s TUR-om, i program Ranog učenja engleskog jezika. Također će se posebno posvetiti nabavi i izradi materijala iz hrvatskog jezika. Trajanje stručnog usavršavanja je 250 sati.

Edukacija po modulima
Prvi modul
Opravdanost primjene pedagogije Marije Montessori u današnjim odgojno-obrazovnim procesima
predavači: Ligija Krolo, prof. def. i ravnatelj: Ivana Miličević
Trajanje: 12 sati
1.Materijalni uvjeti rada Montessori vrtića
2.Kadrovski uvjeti rada Montessori vrtića, skupine
3.Prostorni uvjeti rada po Montessori metodi
4.Stručno usavršavanje
5.Suradnja i rad s roditeljima
6.Koordinacija i uključivanje različitih stručnjaka za Montessori metodu
7.Suradnja s društvenom sredinom
8.Organizacija odgojno-obrazovnog rada po Montessori metodi
9. Transparentnost financiranja
10. Kodeks ponašanja i samovrednovanje
11. Razvijanje i inoviranje Montessori programa – posebni osvrt na kompatibilne metode s Montessori programom

Drugi modul
u trajanju od 15 sati

predavači: Ligija Krolo, Divna Škaričić
Osnove pedagogije Marije Montessori
Teoretske osnove metode Marije Montessori
Psihofizički razvoj djeteta od rođenja do šeste godine –
1. Uvjeti rada po metodi Marije Montessori
2. Važnost didaktičkog materijala u pedagogiji Marije Montessori
3. Odnos dijete-odgojitelj-materijal – Osnove prezentacije vježbi-Lekcija u tri faze
4. Individualna lekcija – bazični oblik socijalizacije i komunikacije

Praktični dio:
odgojitelj: Divna Škaričić i Ivana Miličević – demonstracija vježbi

5. Pregled metodika po odgojnim područjima, tj. sadržajima
6. Metodika Vježbi iz praktičnog života I –
prva skupina vježbi: osnovne vježbe
druga skupina: vježbe brige o sebi
U ovom modulu će se posebno osvrnuti na izradu i pripremu, te održavanje samih vježbi s posebnim osvrtom na vježbe iz praktičnog života.

Treći modul
u trajanju od 20 sati
Teoretski dio: Osnove psihofizičkog razvoja djeteta od rođenja do treće godine
predavači: gosti
1. Osnove psihofizičkog razvoja djeteta od treće do šeste godine
Ligija Krolo
2. Odnos razvoja motorike i vježbi iz praktičnog života po M. Montessori
3. Posebni osvrt vježbe iz praktičnog života iz perspektive djece s TUR-om
4. Vježbi iz praktičnog života kao preduvjet procesa učenja
5. Polarizacija pažnje ili kreativnost
Praktični dio: Vježbe iz praktičnog života II:
Ivana Miličević i Iva Balenović, DV Vjeverica Zagreb – demonstracija vježbi
5. Treća skupina vježbi: briga za okolinu
6. Četvrta skupina vježbi: vježbe iz praktičnog života nastale tijekom rada u DV Montessori dječjoj kući
7. Vježbe iz kozmičkog odgoja – osnovne vježbe vrtlarstva
7. Vježbanje, ponavljanje vježbi iz praktičnog života uz superviziju
Izrada i pregledavanje metodika iz Vježbi iz praktičnog života

Četvrti modul –
u trajanju od 20 sati
Razvoja osjetila –od osjeta do uma
Predavači: gosti i Ligija Krolo
Teoretski dio:
1.Važnost razvoja osjetila za psiho-fizički razvoj djece –
2. Razvoj osjetila (aestesis) kao osnova razvoja inteligencije
3. Poticanje razvoja osjetila u pedagogiji M. Montessori kroz poticaje iz prirode
3. Odnos didaktičkog materijala po M. Montessori i vježbi za poticanje razvoja senzorne integracije
4. Glazba kao poticaj osjetila sluha i inteligencije – predavač Andreas Hipp

Praktični dio:
Demonstriranje vježbi: Renate Hip
1. Upoznavanje s osnovnim vježbama iz metodike razvoja osjetila
2. Vježbanje samih prezentacija ili vježbi
3. Izrada materijala za vježbe iz razvoja osjetila
4. Hospitiranje u programu Integracije djece s teškoćama u razvoju
5. Izrada metodika vježbi iz razvoja osjetila
6. Prezentacija vježbi iz glazbenog područja u pedagogiji M. Montessori-Andreas Hipp

Peti modul
u trajanju od 20 sati
Važnost komunikacije i jezika u pedagogiji Marije Montessori

Teoretski dio:
Ligija Krolo: 1.Osnove komunikacije i socijalizacije za cjeloviti razvoj osobe
predavač: Maja Plejić-Kandijaš, psiholog 2. Razvoj emocionalnosti i važnost verbalnog izražavanja emocija –mr
predavač: dr Elisabeth Christl, Ingoldtstad Akademie, Njemačka
3. Važnost kazališta u ranoj dobi – organiziranje dječjeg kazališta, predstava, poticanje scenskog prikazivanja
4. Teoretske osnove kulture pisanja i izražavanja

Praktični dio:
1. Osnovne vježbe pisanja i čitanja – prezentacija vježbi: Dania Nikisch, Ligija Krolo, Divna Škaričić
2. Izrada kartica i didaktičkog materijala za rad po metodi Marije Montessori
3. Neverbalna- alternativna augmentativna komunikacija i metoda M. Montessori
Šesti modul
u trajanju od 20 sati
Poticanje razvoja i učenja matematičkih vještina
Teoretske osnove
Predavači: Dania Nikisch, Ligija Krolo, Ivana Miličević
1. Razvoj inteligencije ili matematičkog uma – predavači
2. Opravdanost poticanja razvoja matematičkog uma u ranoj dobi
Praktični dio:
3. Vježbe iz matematike – I i II skupina

Sedmi modul
u trajanju od 20 sati
predavači:
Ligija Krolo, Divna Škaričić, Ivana Miličević
Nastavak Matematičkog materijal skupina IV i V
1. Vježbe iz matematike – III, IV i V skupina materijala
3. Izrada materijala iz matematike
4. Pregled i suradnja u pisanju metodika iz matematike

Osmi modul
predavači: . prof. drdr Herbert Tschamler, Ligija Krolo, Divna Škaričić, Helen Eden
Hospitacija u dječjim vrtićima u kojima se radi po metodi Marije Montessori
Teoretski dio: Aestesis-Poticanje intelektualnog razvoja kroz područja umjetnosti
1. Izrada metodika iz pojedinih područja i provjera – u trajanju do 80 sati
2. Metodika vježbi iz praktičnog života, razvoja osjetila, kulture jezika i matematike

Deveti modul
u trajanju od 20 sati
Predavači: Helen Eden, Ligija Krolo –
Gosti:
Kozmički odgoj
Teoretske osnove kozmičkog odgoja
1. Odnos djeteta i okružja
2. Važnost odnosa okružja djeteta i njegovog odnosa prema svemiru
Praktični dio:
3. Vježbe iz kozmičkog odgoja – Vježbe vezane za neživu prirodu i vježbe vezane za živu prirodu
4. Izrada didaktičkog materijala iz Kozmičkog odgoja
5. Organiziranje Montessori prostora

Deseti modul
u trajanju od 20 sati

Važnost prilagođavanja prostora za rad po metodi Marije Montessori
Predavači: Ligija Krolo, Divna Škaričić,
Gosti predavači: iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i spota, Grad Split, Agencija za odgoj i obrazovanje, Verein Montessori Konstanz, Pädagogischer Akademie Ingolstadt, Njemačka i DV Vjeverica, Zagreb
Članovi
1. Supervizija prostora i rada gdje se uvodi metoda M. Montessori
2. Provjera seminarskih radnji
3. Provjera rada s didaktičkim materijalom
4. Podjela diploma

Organizacijsko-materijalni uvjeti

Program Stručno razvojnog centra provodit će se na lokacijama DV Montessori dječja kuća u Splitu i u prostorijama Gradskog kotara Bačvice koji se nalazi u blizini vrtića u Viškoj 7. Za sama predavanja koristit će se i prostor Knjižnice Marko Marulić.
Vrtić je opremljen cjelovitim didaktičkim materijalom koji se koristi u primjeni pedagogije Marije Montessori. Superviziju Stručno razvojnog centra, osim Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje provodit će i Montessori Verein –Konstanz kao i Pedagogische Akademie Ingolstadt.
Najvažniji dijelovi pedagogije M. Montessori će se obrađivati po temama u skupinama. Sudionici će pripremati seminarske radove za pojedinačna područja koja će izlagati na radionicama. Radionice će uključivati i osobna iskustva polaznika samog tečaja u radu s metodom Marije Montessori.

Planiranje, dokumentiranje i vrednovanje rada Stručno razvojnog centra iz područja pedagogije Marije Montessori

Planiranje, dokumentiranje i vrednovanje rada SRC –a provodit će se
timski prema odredbama i posebnim obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije u dječjem vrtiću (NN 83/01) s posebnim naglaskom na plan zapažanja o djeci i posebnim obrascima za SRC- a i vrednovanju postignuća djece, odgojitelja i konteksta.
Vrednovanje će se provoditi mjesečno i godišnje sa završnom prezentacijom i izvješćem
Završno godišnje izvješće dostavit će se:
• Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH
• Službi za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita
• Redovito praćenje i evaluaciju rada SRC-a provodit će se:
– uvidima u rad odgojitelja i stručno-razvojne službe prema indikatorima kvalitete
– praćenjem Samoprocjena
– praćenjem i procjenom uvjeta neposrednog odgojno-obrazovnog procesa
Vrednovanje edukacijskih programa provodit će se prema instrumentariju za vrednovanje na razini:
– stručnih djelatnika – polaznika edukacijskih programa
– procjene tima za provođenje edukacijskih programa
Nositelji programa rada Stručno-razvojnog centra iz područja pedagogije Marije Montessori u sklopu DV Montessori dječja kuća:

Ivana Miličević – ravnateljica vrtića, odgojitelj i Montessori odgojitelj
Ligija Krolo – mentor pedagog i stručni suradnik defektolog, AMI odgojitelj, voditelj stručnog usavršavanja
Divna Škaričić – mentor odgojitelj, Montessori odgojitelj, dipl. pravnik
Mr Maja Plejić – psiholog
Milica Medić – logoped
Bosiljka Čondić – viša medicinska sestra

Suradnja s institucijama u ostvarivanju programa

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Agencija za odgoj i obrazovanje
Grad Split – Služba za prosvjetu
Grad Split – Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Centar za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Split
OŠ Pojišan –Split
DV Vjeverica – Zagreb
Hrvatsko Montessori društvo
Montessori Verein, Konstanz, Deutschland

Vanjski suradnici edukatori:

Nevenka Žuljević, prof. defektolog –ravnateljica vrtića Vjeverica, Zagreb
Iva Balenović-socijalni pedagog, Montessori odgojitelj, spec. za ranu intervenciju u vrtiću Vjeverica, Zagreb
Deana Galić Kalićanin- pedagog OŠ Pojišan
Jadranka Juruga, prof. hrvatskog i engleskog, Obrtnička škola Split
Helena Eden, Montessori učiteljica–Konstanz, Njemačka
Renate Hipp, Montessori odgojitelj, Montessori docent pri Montessori Njemačkom društvu, ravnateljica DV Montessori Kinder Haus Konstanz, Njemačka
Dania Nikisch, AMI odgojitelj i odgojitelj u vrtiću pri Sveučilištu Konstanz
Andreas Hipp, Montessori docent, učitelj Montessori metode i ravnatelj Montessori škole u Konstanz
Dr Elisabeth Christl – docent pri Pädagogische Akademie Ingolstadt

Vanjski suradnici za opći dio edukacije iz razvoja djeteta

Dr Ivana Ferić-Tomić – muzikolog, predavač na Filozofskom fakultetu, Split
Dr Ina Reić Hercigonja – psiholog, predavač na Filozofskom fakultetu, Odsjek psihologije i pedagogije, Split
Dr Zoran Vujnović – psihijatar pri Centru za rehabilitaciju osoba s teškoćama u razvoju, Split
Evaluacija rada
Nakon svake provedene tematske cjeline i završene edukacije provodit će se evaluacija putem upitnika i anketnih listića
1.Kompetencije i vještine po završetku edukacije
2. Rad po metodi M. Montessori
3.Uvođenje metode Marije Montessori u pojedinačne skupine ili u cijeli vrtić
4. Rad po metodi M. Montessori u institucijama koje obuhvaćaju djecu od treće do sedme godine
5. Jačanje sposobnosti za individualni rad s djecom
6. Poticanje vrtića kao edukativnog, savjetodavnog i kulturnog centra
7. Prenošenje i organiziranje stručnog usavršavanja u svojoj zajednici
8. Stjecanje prezentacijskih vještina preko različitih vidova prikazivanja vlastitog rada-seminari, pp prezentacije

Prijavnica za sudjelovanje u programu Stručno razvojnog centra Metoda Marije Montessori bit će stavljena na web stranicu www.montessori-split.hr

Izvori i načini financiranja Stručno-razvojnog centra:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Grad Split – Služba za prosvjetu i tehničku kulturu
Grad Split – Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Udruga Montessori pedagogije Split
Donacije
Sponzorstva
Polaznici Stručno-razvojnog centra (usavršavanja u Stručno-razvojnom centru) po modulu će plaćati 750,00 kuna koja će se uplaćivati na račun Dv Montessori dječja kuća PBZHR0423400091100145833)