U svim skupinama se provode navedeni programi, iako svaka skupina ima svoje posebne interese i individualno pristupa realizacija programa.  

Skupina 3 – devetosatni program

Skupina 4 – petosatni program