Poštovani, pozivamo Vas na konferenciju koja će se održati od 29. svibnja do 30. svibnja 2020. god. (petak i subota) u Splitu povodom obilježavanja 150 godina rođenja M. Montessori pod nazivom „RADNE NAVIKE POČINJU U DJETINJSTVU“. Skup organiziraju Dječji vrtić Montessori dječja kuća, Osnovna škola Pojišan, DV Radost i Udruga Montessori pedagogije. Suorganizatori konferencije su Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju i Agencija za odgoj i obrazovanje.

Ligija Krolo u ime organizatora