21.02.2017 (utorak) održati će se predavanje/radionica na temu: Kako mogu pomoći da integracija/inkluzija (mog djeteta) djece u vrtiću bude uspješna – kako mogu pripremiti dijete za vrtić prema metodi M. Montessori Za opširnije informacije kliknite ovdje…

Read More →

14.12.2016 (srijeda) održati će se predavanje/radionica na temu: Što mogu napraviti da integracija/inkluzija (mog djeteta) djece bude uspješna. Voditelji: Martina Bolanča – diplomirani kroatist Anja Jelaska – spec. rane intervencije Deana Gaić-Kaličanin – pedagog Ligija Krolo – dip. defektolog Milica Medić – logoped Maja Plejić Kandijaš – mr. sc. psiholog Za informacije kliknite ovdje…

Read More →

30.11.2016 (srijeda) održati će se predavanje/radionica na temu: Primjena vizualnog pristupa za djecu s komunikacijskim teškoćama. Predavač: Anja Jelaska Za informacije kliknite ovdje…

Read More →