Pozivnica za novo stručno usavršavanje u okviru Stručno razvojnog centra po koncepciji M. Montessori u DV Montessori dječja kuća za 2015. – 2016. godinu Poštovani odgojitelji/ce, učitelji/ce, stručni suradnici/ce, asistenti/ce u nastavi, roditelji i svi zainteresirani, pozivamo Vas na otvaranje i početak prvog modula edukacije po koncepciji M. Montessori koje će se održati 19. rujna […]

Read More →