14.12.2016 (srijeda) održati će se predavanje/radionica na temu: Što mogu napraviti da integracija/inkluzija (mog djeteta) djece bude uspješna.

Voditelji:
Martina Bolanča – diplomirani kroatist
Anja Jelaska – spec. rane intervencije
Deana Gaić-Kaličanin – pedagog
Ligija Krolo – dip. defektolog
Milica Medić – logoped
Maja Plejić Kandijaš – mr. sc. psiholog

Za informacije kliknite ovdje…