– Programi se provodi u DV „Montessori dječja kuća Split“ na lokacijama Viška 7 i Teslina 17 u po 2 odgojne skupine
– U program su uključena djeca od navršene 2. godine života do polaska u školu, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju.
– Program se provodi svakodnevno u trajanju od 9 sati (jutarnja skupina) te ili od 5 sati (popodnevna skupina). Dužina Programa integracije djece s TUR-om ovisi o dječjim sposobnostima i potrebama.