U svim skupinama se provode navedeni programi, iako svaka skupina ima svoje posebne interese i individualno pristupa realizacija programa.  

Skupina 1 – devetosatni program

Skupina 2 – petosatni program