Montessori-programi-05Metoda po Mariji Montessori bazira se na individualnom pristupu djetetu/čovjeku u cilju poticanja  procesa samo-oblikovanja ili samo-odgoja (autoeducazione). Procesi samo-oblikovanja doprinose i direktno su vezani za harmonični razvoj čovjeka i njegovo djelovanja na prirodu, svemir.

M. Montessori već u prvim radovima naglašava važnost pripremljenog okruženja. Poticajno okruženje se treba sastojati od didaktičkog materijala osobine kojega ona uvijek iznova ponavlja navodi:

1. izolacija jedne jedine osobine (vještine) u didaktičkom materijalu koji se nudi djetetu;

2. određeni broj materijala, najčešće jedan primjer materijala; polazi od načela preglednosti koje potiče kognitivno strukturiranje podražaja – znanja i harmoniziran razvoj djeteta;

3. materijal izgleda estetski – privlači djecu svojim izgledom, potiče polarizaciju pozornosti, potiče procese razvoja odnosa brige i njege prema okruženju;

4.materijal potiče na spontanu aktivnost;

5. materijal posjeduje kontrolu greške – kontrola greške potiče pažljivije izvođenje vježbi; također upućuje na razvoj samostalnosti djeteta i osjećaja odgovornosti.

 

Tri osnovna načela metode Marije Montessori:

  1. pomozi mi da sam to učinim;
  2. metoda, tj. pristup jednak je prema svima; na istom putu slabi jačaju a jaki se usavršavaju;
  3. načelo „Nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu“ ili „Ništa nije u čovjekovom umu, što nije ušlo kroz njegova osjetila“, nalazi kod  M. Montessori pravu primjenu;  cjelokupni materijal predstavlja konkretnu apstrakciju – od hvatanja (rukovanja) pa do shvaćanja je za neke dug, a za neke kratak put;

Svako dijete radi na izgradnji svog  „unutrašnjeg reda“, tj. svoje „druge-istinske prirode “. Ono i jedino ono samo može usklađivati svoje unutrašnje potrebe (mogućnosti) s mogućnostima vanjskog svijeta.

 

Okruženje po načelima metode Marije Montessori

U vrtiću je raspoređen didaktički materijal prema odgojno-obrazovnim područjima:

  1. Područje iz praktičnog života
  2. Područje za razvoj osjetila
  3. Područje za razvoj matematičkih vještina
  4. Područje za razvoj kulture  govora i pisanog jezika
  5. Područje kozmičkog odgoja

Djeci  su svi materijali na dohvatu i odgojitelj im pomaže u vježbama koje ne mogu samostalno odraditi. Ujedno ih upravo to upućuje da se osamostaljuju u ponavljanju vježbi. Didaktički materijal je jedinstven, osim što u pojedinim zemljama postoje tipične situacije ili materijal koji je u duhu tradicije te zemlje pripremljen za samostalni rad i vježbanje.

 Pod Aktualnosti naći ćete daleko više članaka i informacije o metodi M. Montessori

za detaljniji program možete se javiti na adresu

montessori.djecja.kuca.split@gmail.com