U nastavku možete pogledati Power Point prezentacije s međunarodnoga skupa Utjecaj razvoja motorike na izgradnju osobnosti u djetinjstvu koji se održavao u Splitu 31. 5. – 1. 6. 2019.

 

Prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički MEĐUOVISNOST SPREMNOSTI ZA ŠKOLU – JEZIČNOG RAZVOJA

Prof. dr. sc. Jelena Paušić RAZVOJ KINESTETIČKE OSVIJEŠĆENOSTI O PRAVILNOM TJELESNOM DRŽANJU KROZ RAZVOJNE POLOŽAJE DNS-a

Tijana Vidović , prof. POTICANJE MOTORIČKOGA RAZVOJA KROZ RAZLIČITE VRSTE PROGRAMA U DJEČJEM VRTIĆU