Program i prijava za konferenciju “Interdisciplinarni pristup razvoju osjećaja i osjetila u djetinjstvu” povodom obilježavanje  25 godina rada prema metodi M. Montessori u Hrvatskoj. Konferencija će se održati od 19. do 21. svibnja 2016 u Splitu u hotelu Park   i knjižnici Marka Marulića.

Program i prijavu možete preuzeti sa sljedećih lokacija:

Program konferencije “Interdisciplinarni pristup razvoju osjećaja i osjetila u djetinjstvu” 19-21 05 2016

Program konferencije “Interdisciplinarni pristup razvoju osjećaja i osjetila u djetinjstvu” 19-21 05 2016 – ENG

Prijava za konferenciju “Interdisciplinarni pristup razvoju osjećaja i osjetila u djetinjstvu” 19-21 05 2016