Prva obavijest o održavanju međunarodne Konferencije povodom 25 godina pedagogije M. Montessori u Hrvatskoj:

 

Interdisciplinarni pristup razvoju osjetila i emocija u ranom djetinjstvu

Split, 19. – 21. svibnja 2016.

Hotel Park, Gradska knjižnica Marka Marulića, Gradski kotar – Bačvice

Suvremeno razumijevanje procesa djetetovog razvoja prepoznaje važnost razdoblja ranog djetinjstva te ulogu roditelja i odgajatelja, učitelja u tom razdoblju. Djeca mogu razviti svoje potencijale u interakciji s odraslim osobama koje prepoznaju i primjereno reagiraju na poruke i potrebe koje im dijete upućuje. Izostanak pozitivne interakcije i stimulacije negativno utječe na djetetov kognitivni i socio-emocionalni razvoj. Stoga je razumljiv interes znanstvenika i stručnjaka za razdoblje ranog djetinjstva, posebno razvoj djeteta od rođenja do treće godine kada se formira veliki dio djetetove ličnosti.

Međunarodna konferencija, na temu „Interdisciplinarni pristup razvoju osjetila i emocija u djece i mladih“, nastojat će obuhvatiti područja vezana uz razvoj osjetila, kognitivni i socio-emocionalni razvoj. Također, biti će obrađena tema o razvoju zdrave, sigurne privrženosti koja se danas smatra jednim od najvažnijih razvojnih zadataka u razdoblju djetinjstva. Pokušat ćemo istaknuti važnost smisla i potrebe za djelovanjem na razvoj osjetila i emocija u ranoj dobi i samo-odgoj djeteta/čovjeka posebno iz perspektive pedagogije M. Montessori.

S tim ciljem upućuje se poziv stručnjacima iz prakse i znanstvenicima, pedagogije, psihologije, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, medicine i neuroznanosti, za aktivno sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj-stručnoj konferenciji organiziranoj povodom 25 godina pedagogije M. Montessori u Hrvatskoj.

 

Organizator:

Udruga Montessori pedagogije Split, Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatsko Montessori društvo, Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Split

 

Programski odbor Konferencije:

Predsjednik:

dr.sc. Dario Vučenović

(e mail: drustvopsihologazadar@gmail.com, tel: 023/235-630, mob: 091/301 30 30)

 

Članovi:

prof. dr Vladimir Takšić, Sveučilište u Rijeci

prof. dr.emr. Herbart Tschamler, Sveučilište Ludwig Maximilian, Munchen

prof. dr. Bernard Bekavac, HTW Chur, Švicarska

prof. Dr Milan Matijević, Učiteljski fakultet, Zagreb   

dr.sc. Franjo Pehar, Sveučilište u Zadru

dr.sc. Davor Mikas, DV Cvrčak, Solin

dr.sc. Damir Sekulić, Kineziološki fakultet, Split

dr. med. Zoran Vujnović, Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split 

mr. spec. Žana Pavlović,  DV Cvrčak, Solin

 

Organizacijski odbor:

 

Predsjednica:

Ligija Krolo, Udruga Montessori pedagogije – Split

(email: udrugamontessorisplit@gmail.com,  telefon: 0038591442 33 21)

 

Članovi:

Michaela Bekavac, Montessori Verein Konstanz

Davorka Crnković, DV Vrbik, Zagreb

Helene Eden, Montessori – Verein Konstanz  

Helena Ninković Budimlija, DV Vladimir Nazor, Kastav 

Marta Zulim DV Radost, Split

 

Tematska područja:

· emocionalni razvoj, pedagoške i psihološke implikacije razvoja osjetila i emocija u ranom djetinjstvu i kod djece školske dobi

· razvoj emocija i osjetila iz perspektive metode M. Montessori

· važnost i problematika razvoja privrženosti

· neurološke i biološke osnove emocionalnog razvoja s posebnim osvrtom na razvoj privrženosti

· poticanje razvoja sigurne privrženosti kod djece iz perspektive metode M. Montessori

· poticanje razvoja privrženosti kod roditelja djece s posebnim potrebama –  nadarena djeca i djeca s TUR-om  s posebnim osvrtom na metodu M. Montessori

· razvoj sigurne privrženosti  iz perspektive razvoja osjetila i  senzorne integracije 

 

 

 

Načini rada: Plenarna izlaganja, tematske sekcije, radionice, poster sekcija i predstavljanje novoizišlih knjiga, video konferencije

 

Naputak za sudjelovanje:

Na konferenciji se može sudjelovati:

usmeno priopćenje, multimedijalna prezentacija

radionicom

okrugli stol

poster prezentacija (veličina postera 70×100 cm)

prilogom za zbornik (stručni rad)

 

Sažetak rada mora biti napisan na hrvatskom ili engleskom jeziku, sadržavati 200 do 400 riječi (ne uključujući naslov, ime autora i naziv institucije), autori trebaju označiti koju vrstu izlaganja prijavljuju (usmeno zlaganje, radionica, poster…), u sažetcima ne navoditi imena citiranih autora.

Prilozi za zbornik radova trebaju biti pisani u fontu Times New Roman, veličina 12,  format  A4  s dvostrukim proredom, 30 redova na stranici, odnosno 1800 znakova po stranici.

Opseg rada u Zborniku je od 5 do 10 stranica,  uključujući sažetak,  bibliografiju,  bilješke, grafičke priloge ili fotografije. Zbornik će izaći u elektroničkom obliku

Sažetci i radovi za Zbornik dostavljaju se na e-mail adresu Programskog odbora:  drustvopsihologazadar@gmail.com, rok za dostavu: 01. travanj 2016. godine.

Prijave za  sudjelovanje na skupu potrebno je izvršiti  do 15. svibnja 2016. g. na adresu:

Udruga Montessori Pedagogije Split,  Viška 7, 21000 Split

Ligija Krolo, email: udrugamontessorisplit@gmail.com , 0038591442 33 21)

KOTIZACIJA: iznosi 750,00 kn (za članove HPD-a 600,00 kn), a uplaćuje se do 1. svibnja 2016 . god. na  broj računa IBAN: HR8223400091100220089,

Za inozemstvo: Udruga Montessori pedagogije Split, Viška 7, Ime Banke: Privredna banka Zagreb, PBZ –   IBAN: HR8223400091100220089 Swift: PBZGHR2X