Socijalni i emocionalni razvoj djeteta i adolescenta – interaktivni i psihodinamski aspekti

 

 

Na međunarodnome skupu Razvoj jezika i komunikacije iz perspektive roditelja s posebnim osvrtom na procese mentalizacije, koji je održan 25. i 26. svibnja 2018. u Splitu, doc. prim. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med. održao je predavanje na temu Socijalni i emocionalni razvoj djeteta i adolescenta – interaktivni i psihodinamski aspekti.

 

Prezentaciju s predavanja može pregledati ovdje: Socijalni i emocionalni razvoj djeteta i adolescenta-interaktivni i psihodinamski aspekti – Split25.05.2018-compressed